درس‌های تخصصی دهم تعمیر لوازم خانگی برقی

تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد اول)
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد اول)
تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد دوم)
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد دوم)
تعمیر لوازم خانگی حرارتی (جلد 3)
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد سوم)
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد چهارم-قسمت اول)
تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد چهارم-قسمت دوم)
مبانی الکتریسیته
ریاضی (1)
کتاب همراه هنرجو

درس‌های عمومی (مشترک)

فارسي و نگارش 1
عربی، زبان قرآن 1
جغرافیای ایران
کتاب کار زبان خارجی 1
زبان خارجی 1
دین و زندگی (1)

هنرستان کاردانش معتمدی

آدرس: اصفهان، خيابان جی، چهار راه اريسون، خيابان توحيد، جنب بانک ملی، خيابان مهر

تلفن: ۳۵۲۲۰۰۱۱-۰۳۱

ایمیل: info@motamedi24.ir

شبکه‌های اجتماعی

کانال آپارات معتمدی Telegram free icon  صفحه اینستاگرام معتمدی

طراحی و توسعه توسط رشته کامپیوتر کاردانش معتمدی