درس‌های تخصصی دهم تعمیر موتور و برق خودرو

انتقال قدرت خودروهای سواری
سیستم سوخت رسانی و جرقه خودروهای سواری :
مولد قدرت خودروهای سواری (جلد اول)
مولد قدرت خودروهای سواری (جلد اول)
فلزکاری (جلد 1)
ریاضی (1)
کتاب همراه هنرجو

درس‌های عمومی (مشترک)

فارسي و نگارش 1
عربی، زبان قرآن 1
جغرافیای ایران
کتاب کار زبان خارجی 1
زبان خارجی 1
دین و زندگی (1)

هنرستان کاردانش معتمدی

آدرس: اصفهان، خيابان جی، چهار راه اريسون، خيابان توحيد، جنب بانک ملی، خيابان مهر

تلفن: ۳۵۲۲۰۰۱۱-۰۳۱

ایمیل: info@motamedi24.ir

شبکه‌های اجتماعی

کانال آپارات معتمدی Telegram free icon  صفحه اینستاگرام معتمدی

طراحی و توسعه توسط رشته کامپیوتر کاردانش معتمدی